സോഹോം, എസ്റ്റർ ലീഡേക്ക് രണ്ടാം സ്വർണം

എസ്റ്റേഴ്സ് ലീഡേക്കറ്റ് ഒളിമ്പിക്സ് വോട്ടിംഗ്. ഈ സൂപ്പർ-ജി സ്ക്വയറും സ്നോളോമും സ്കോഡമാണ്. നെവാം ജോർഗോവൗ എസ്റ്റേർഡ് ലീഡേക്ക്

കൂടുതല് വായിക്കുക
ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ