വിന്റർ ഒളിമ്പിക്സ് ദക്ഷിണ കൊറിയയിലെ പ്യോങ്യാംഗ്

വിന്റർ ഒളിംപിക് ഗെയിംസ് 2018, oficiálně XXIII. നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ള ജാലക അലങ്കാരത്തിന് ഒരു പ്രമേയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി അതിന്റെ പേരിൽ ക്ളിക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം "പ്രയോഗിക്കുക" എന്ന ബട്ടണിൽ അമർത്തുക. സ്ലാവ്നട്ടിന് ജഹാംഗെലിപ്സ്വ്വ് വൈറ്റ് പാംഡെക് 9. ഉംറ 2018, ukončení se pak uskuteční 25. ഉംറ 2018. V Jižní Koreji se uskuteční olympiáda již podruhé. První

കൂടുതല് വായിക്കുക
ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ