ഗ്രാൻഡ് തെഫ്റ്റ് ഓട്ടോ GTA XXX പ്ലേസ്റ്റേഷൻ

ഗ്രാൻഡ് തെഫ്റ്റ് ഓട്ടോ (ജിടിഎ) അവളുടെ ഹൈ സ്പീഡ് ഡിജിറ്റൽ ഇക്ലിപ്സ്, റോക്സ്റ്റാർ നോർത്ത് (ഡൈമ ഡി.എം.എ ഡിസൈൻ ഡിസൈൻ), റോക്സ്റ്റാർ ലീഡ്സ് ഒരു വൈഡ് സ്പോർട്സ് റോക്സ്റ്റാർ ഗെയിംസ് എന്നിവയിൽ നിന്ന്. സീരിയേ, അവളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് 10 മാസം, അവൾക്ക് അവളുടെ ഒരു വെളുത്ത നിറം കാണാനില്ല. ഡോ

കൂടുതല് വായിക്കുക
ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ