സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് മരിച്ചു

സ്റ്റീഫൻ വില്യം ഹോക്കിങ് (2011 ജനുവരി 29 ഓക്സ്ഫോർഡ് - മാർച്ച് മാർച്ച് 2018 കേംബ്രിഡ്ജ്) ബൈറ്റ് ബ്രെഡ്സ്കി ടെററിക്ക് ഫൈസിക് എ ജീഡൻ സ നെജിൻനേർസ് വിജഡീസ് വോസ്ബെ. നിങ്ങൾ ഒരു കസ്റ്റം റിക്കാർഡിലേക്ക് സ്വാഗതം

കൂടുതല് വായിക്കുക
ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ