സ്വതന്ത്ര ഫാർ ക്രൈൻ ഡൗൺലോഡുകൾ

ഫാർ ക്രൈ ഫാർ ക്രൈ ക്സനുമ്ക്സ ക്സനുമ്ക്സ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സ്റ്റുഡിയോ ഉബിസൊഫ്ത് മംട്രിയാല് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ, ക്സനുമ്ക്സ പ്ലേസ്റ്റേഷൻ, എക്സ്ബോക്സ് വൺ വേണ്ടി ഉബിസൊഫ്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു വരാനിരിക്കുന്ന നടപടി FPS തുറന്ന ലോകം

കൂടുതല് വായിക്കുക
ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ